Ang Tanging Alay Ko Lyrics by April Boy Regino

Lyrics are words that make up a song, usually consisting of verses and choruses. The meaning of lyrics can either be explicit or implicit. And to know exactly how the lyrics of the song Ang Tanging Alay Ko Lyrics are. Let's take a look

Content

Salamat sa Iyo

Aking Panginoong Hesus

Ako’y inibig Mo

At inangking lubos

Koro:

Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama

Ay buong buhay ko puso at kaluluwa

Di na makayanang maipagkaloob

Mamahaling hiyas O gintong sinukob

Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin

Ang tanging alay ko nawa ay gamitin

Ito lamang Ama wala nang iba pa

Akong hinihiling

Di ko akalain

Na ako ay bigyang pansin

Ang taong tulad ko

Di dapat mahalin

(Koro)

Aking hinihintay

Ang Iyong pagbabalik, Hesus

Ang makapiling Ka’y

Kagalakang lubos

>>> See more: Ang Tanging Alay Ko(Original song) with Lyrics

Add information, the words to an extended musical composition such as an opera are, however, usually known as a "libretto" and their writer, as a "librettist". Even though it's not a "librettist", the lyrics to Ang Tanging Alay Ko Lyrics are as beautiful as an opera.

0
0 ratings